پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت - پرسشنامه اصلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹۰
ابعاد پرسشنامه ۱۸
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان لیوس لی و جکسون
مخفف DAPP- BQ
نام انگلیسی پرسشنامه Dimensional Assessment of Personality Pathology - Basic Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (DAPP-BQ) ١٨ بعد اساسی اختلالات شخصیت را که از طریق تشخیص بالینی و رویه های روان سنجی شناسایی شده اند مورد ارزیابی قرار می دهد. كاربرد ١٨مقیاس بالینی برای توصیف مشكلات شخصيت و اختلالات شخصيت كافي بنظر می رسد. این پرسشنامه توسط لیوس لی و جکسون (٢٠٠٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٩٠ سؤال می باشد. فلسفی (١٣٩٢) ضرایب اعتبار پرسشنامه سنجش ابعادی آسیب شناسی شخصیت را بالاتر از ٠/٧٥ به دست آورد، که نشان دهنده ضریب اعتبار مطلوب این پرسشنامه می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴