پرسشنامه سنجش اتوماسیون اداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان صرافی زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش اتوماسیون اداریتوسط صرافی¬زاده (١٣٨٨) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ١٦ سوال است.روایی و پایایی پرسشنامه سنجش اتوماسیون اداری در پژوهش پور خسروانی (١٣٩١) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. وی روایی پرسشنامه اتوماسیون اداری را با نظر ٥ تن از اساتید دانشگاه ٠/٨٤ ذکر کرده است. مطهری (١٣٩٣) در تحقیق خود میزان پایایی این پرسشنامه را ٠/٨٩ اعلام کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری