پرسشنامه سنجش بازارگرایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان نارور و اسلاتر
مخفف MMOQ
نام انگلیسی پرسشنامه Measuring Market Orientation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش بازارگرایی برگرفته از مطالعه نارور و اسلاتر (١٩٩٠) می باشد. این پرسشنامه دارای ١٣ سوال می‌باشد . بیکی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سنجش بازارگرایی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را ٠/٧٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازارگرایی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰