پرسشنامه سنجش تاثیر ۶ عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان احمدی نژاد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش تاثیر ٦ عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید توسط احمدی نژاد (١٣٩٤) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٣ گویه می‏باشد . احمدی نژاد (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سنجش تاثیر ٦ عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رقابت بازار محصول

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه نقش بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸