پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان عبداله زاده و سالار
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی توسط عبداله زاده و سالار (١٣٨٩)، براساس نظریه آلبرت الیس تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٠ سوال می‌باشد . عبدالله زاده و سالار (١٣٨٩)، پایایی پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را٠/٨٦ به دست آورده است عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری هیپنوتیزم شناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا