پرسشنامه سنجش توانمندسازهای مدیریت دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان لی و چویی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش توانمندسازهاي مديريت دانش توسط لي و چويي (٢٠٠٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٧ گویه می‏باشد. شکی (١٣٩١)، پایایی پرسشنامه سنجش توانمند سازهاي مديريت دانش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٦٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی