پرسشنامه سنجش دانش مهارت های زندگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۸
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان کدخدازاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش دانش مهارت های زندگی توسط کدخدازاده (١٣٨٦)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥٨ گویه می‏باشد . کدخدازاده (١٣٨٦)، پایایی پرسشنامه سنجش دانش مهارت های زندگی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه مهارت های مدیرت زمان