پرسشنامه سنجش علائم اضطراب

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۷۴
نویسندگان نجاریان و همکارن
مخفف ANQ
نام انگلیسی پرسشنامه Anxiety Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش علائم اضطراب توسط نجاریان و همکاران (١٣٧٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ گویه می‏باشد. نجاریان و همکاران (١٣٧٤)، پایایی پرسشنامه استاندارد سنجش علائم اضطراب را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٠ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

اضطراب امتحان فیلیپس

۱۹۷۹

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

۱۹۸۴

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه اضطراب کتل

۱۹۷۰

مبانی نظری اضطراب امتحان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰