پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار، ملزومات، فواید و میزان استفاده از روشهای تدریس فعال

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان سالاری کته شمشیری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢٩ گویه است و توسط سالاری کته شمشیری (١٣٩٤) تهیه و تنظیم شده است. در مطالعه سالاری کته شمشیری (١٣٩٤) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧١٨ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان

۱۳۹۱

پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

۱۹۸۲

پرسشنامه فعالیت کاریابی

۱۳۸۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

۱۳۸۸