پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فلاحي و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶكيفيت خدمات باشگاه ورزشي توسط فلاحي و همكاران (١٣٩٣) ارائه شد. ﺷﺎﻣﻞ ١٨ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی از ابعاد مختلف (یکدلی و یکپارچگی، پاسخگویی ، اعتمادسازی ، اطمینان و پشت‌گرمی، موارد ملموس و عینی) را اندازه گيري كند. در پژوهش فلاحی و همکاران (١٣٩٣) روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط اساتید مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن را بدين شرح گزارش دادند: یکدلی و یکپارچگی٠/٨٢، پاسخگویی٠/٨٣، اعتمادسازی٠/٧٩، اطمینان و پشت‌گرمی٠/٧٦، موارد ملموس و عینی٠/٧٠ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی