پرسشنامه سنجش مدیریت کوانتمی مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان سازش
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢١ سوال اندازه گیری مدیریت کوانتمی می باشد و توسط سازش (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. سازش (١٣٩٣) روایی پرسشنامه را براساس ضریب کندال مورد بررسی قرار داده است. میزان روایی پرسشنامه توسط سازش ٠/٧١ محاسبه گردید که نشان دهنده روایی مناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۵

پرسشنامه سنجش مدل تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳