پرسشنامه سنجش مشتری گرایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان قاضی
مخفف CSMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Customer Satisfaction Measurement Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش مشتری گرایی توسط قاضی (٢٠٠٢)، تهیه و تنظیم شده است که این پرسشنامه دارای ٢٠ سوال می‌باشد . رازقندی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سنجش مشتری گرایی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را٠/٧٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری بازارگرایی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری کمال گرایی

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)