پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان خواجه رشيدان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان شامل ٣٠ گویه می باشد و توسط خواجه رشيدان (١٣٨٧) تهیه و تنظیم شده است . متخصصین مؤسسه راهبرد روایی این پرسشنامه را تأیید و پايايي پرسشنامه را به وسيله‌ي روش دو نيمه كردن پرسشنامه و آلفاي كرونباخ محاسبه کردند كه ميزان٠/٧٩٩ به دست آمد. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش