پرسشنامه سنجش کارآفرینی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان کورنوال و پرلمن
مخفف EMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Entrepreneurship Measurement Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش کارآفرینی توسط کورنوال و پرلمن (١٩٩٠) طراحی شده است که این پرسشنامه دارای ١٥ سؤال می‌باشد که پاسخ به آن به شناسایی میزان استفاده از کارآفرینی در سازمان کمک می‌کند . فرضی (١٣٩٤) در مطالعه ای روی دبیران تربیت بدنی مدارس استان آذربایجان شرقی، ضریب پایایی پرسشنامه سنجش کارآفرینی را ٠/٨٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

پرسشنامه موانع کارآفرینی

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی