پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان حسین زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه توسط حسین زاده (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٢ گویه می‏باشد. حسین زاده (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٩٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. حسین زاده (١٣٩٣)، ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

پرسشنامه عوامل مؤثر در استفاده از خدمات همراه بانک

۲۰۱۳

پروتکل گروه ‌درمانگری اختلال وحشت‌زدگی همراه با هراس از مکان‌های باز