پرسشنامه سندروم پیش از قاعدگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار
نویسندگان دانشگاهMCMasterکانادا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سندروم پیش از قاعدگیتوسط دانشگاهMCMasterکانادا ساخته شده و توسط شیوا سیه بازی، فاطمه زهرا حریری، دکتر علی منتظری، دکتر لیدا مقدم بنائم در جمعيت ايراني استاندارد شده است. و شامل ١٩ سوال می¬باشد. احمدی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه سندروم پیش از قاعدگیرا با روش آلفای کرونباخ ٠/٩، و روایی صوری آن را ٠/٨٨ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مباني نظري سندرم نشانگان پیش از قاعدگی(PMS)