پرسشنامه سواد اطلاعاتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان فرخ زادیان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی توسط فرخ زادیان (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٢ گویه می¬باشد. در پژوهش زادیان (١٣٩١)روایی و پایایی پرسشنامه سواد اطلاعاتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. میزان روایی ٠/٨٩ و میزان پایایی ٠/٨٦ اعلام شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک

۲۰۱۶

پرسشنامه سواداطلاعاتی

۱۳۹۱

پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

۱۳۹۳

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

۱۳۹۳

پرسشنامه سواد سلامت

۲۰۰۶