پرسشنامه سواد اطلاعاتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان صدری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی توسط صدری (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٠ گویه می¬باشد. صدری (١٣٩٣) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی پرسشنامه سواد اطلاعاتیرا ٠/٧٨ و ٠/٧٦ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک

۲۰۱۶

پرسشنامه سواداطلاعاتی

۱۳۹۱

پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

۱۳۹۳

پرسشنامه سواد سلامت

۲۰۰۶

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

۱۳۹۱