پرسشنامه سکوت کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان صوری زهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سکوتکارکنان توسط صوری زهی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٤ گویه می¬باشد. صوری زهی (١٣٩٣) میزان پایایی و روایی پرسشنامه سکوتکارکنانرا ٠/٨٩ و ٠/٧٥ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

مبانی نظری بلوغ کارکنان