پرسشنامه سکون زدگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان باردویک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سکون زدگی توسط باردویک (١٩٨٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. محمدی (١٣٩٢) در مطالعه¬ای میزان روایی پرسشنامه سکون زدگی را ٠/٨٨ و میزان پایایی برای این پرسشنامه ٠/٨٦ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دلزدگی زناشویی

پرسشنامه سکون زدگی

پرسشنامه دلزدگی زناشویی

۱۹۹۶

پروتکل گروه ‌درمانگری اختلال وحشت‌زدگی همراه با هراس از مکان‌های باز