پرسشنامه شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان روزن و همکاران
مخفف IIEF
نام انگلیسی پرسشنامه The International Index of Erectile Function

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ که توسط خود فرد پر می شود و عملکرد جنسی فرد را نشان می دهد شامل ۱۵ سؤال بوده که وضعیت نعوظ، ارگاسم (اوج لذت جنسی)، میل جنسی و میزان رضایت از عمل مقاربت را نشان می دهد این پرسشنامه بین المللی بوده و بطور گسترده ای در سراسر دنیا استفاده می شود . این پرسشنامه توسط FDA برای انجام آزمایشات بالینی به عنوان جایگزینی در شرایطی که ابزارهای طاقت فرسا و مداخله‌گر برای اندازه‌گیری سفتی آلت مردانه لازم است، مورد تایید قرار‌گرفته ‌است و توسط روزن، ریلی، واگنر، اوسترلوح و کرپاتریک (١٩٩٧) تهیه و تنظیم شده است . این شاخص برای اندازه‌گیری عملکرد جنسی مردان است و توسط روزن و همکارانش (١٩٩٧) در گروهی از مردان با اختلال تحریک جنسی اعتباریابی شده است روزن و همکاران (۱۹۹۷) نشان دادند که در بررسی اختلال عملکرد جنسی مردان، پرسشنامه بین المللی عملکرد نعوظی یک ابزار با حساسیت و ویژگی مناسب است و روایی این پرسشنامه در زبان های مختلف تأیید شده و پراستفاده ترین در نوع خود است . همچنین آنها پایایی این شاخص را با روش آلفا کرونباخ ٠/٧٣ گزارش کردند . در ایران مهربان و همکاران (٢٠٠٦) روایی و حساسیت و ویژگی نسخه فارسی این شاخص را به ترتیب ٠/٧٩، ٠/٨٨ و ٠/٨٢ اعلام کرده اند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

عملکرد جنسی زنان (FSFI)

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای