پرسشنامه شایستگی مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۱۴
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان دانایی فرد و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شایستگی مدیران توسط دانايي فرد، رجب زاده و حصيري (١٣٨٨) تهیه شده است که دارای ٢٨ گویه می‌باشد که بر اساس مدل پیشنهادی بورگلت طراحی شده است. براي سنجش پايايي پرسشنامه‌ها از روش ضریب آلفا کرونباخ و آزمون- بازآزمون، استفاده می شود. مطابق جدول زیر دهقان دیزجی (١٣٩٣) در مطالعه ای، ضریب آزمون- باز آزمون برای پرسشنامه شایستگی مدیران (٠/٨٩) بدست آورده است، همچنین ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه شایستگی مدیران (٠/٨٢) گزارش کرده است که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

مبانی نظری شایستگی حرفه ای

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۵