پرسشنامه شخصیت دوبرین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان دوبرین
مخفف DPQ
نام انگلیسی پرسشنامه DuBrin Personality Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شخصیت توسط دوبرین (١٩٨٢) ساخته شده است که از ٣٠ گویه تشکیل شده است . حسینیان و همکاران (١٣٨٤) در مطالعه ای روی ١٠٢ نفر از مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر بابل در سال تحصیلی ٨٢-٨٣، روایی این پرسشنامه را تأیید کرده است و ضریب اعتبار پرسشنامه شخصیت از طریق همسانی درونی کودریچارسون٠/٩٠ بدست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه تیپ های شخصیتی

۱۹۹۱

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک شخصیتی رابینز (PSI-II)

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت

۱۹۹۱

پرسشنامه تشخیص شخصیت اینیاگرام

۲۰۰۷

مبانی نظری ویژگی های شخصیتی