پرسشنامه شخصیت نام تجاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان لوئیس و لومبارت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شخصیت نام تجاری توسط لوئیس و لومبارت در سال ٢٠١٠ تهیه و تنظیم شده است و در ایران توسط میرزایی در سال ١٣٩٣ اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل ٤٤ گویه می باشد. در پژوهش میرزایی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩٨ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه تیپ های شخصیتی

۱۹۹۱

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک شخصیتی رابینز (PSI-II)

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت

۱۹۹۱

پرسشنامه تشخیص شخصیت اینیاگرام

۲۰۰۷

مبانی نظری هوش تجاری