پرسشنامه شناخت و تفسیر شخصیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان باس و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شناخت و تفسیر شخصیت توسط باس، والنزي و الدريج (١٩٩١) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای این پرسشنامه شامل ٢٧ گویه می باشد . قنبری تقی آباد (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه تیپ شخصیتی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه تیپ های شخصیتی

۱۹۹۱

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک شخصیتی رابینز (PSI-II)

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت

۱۹۹۱

پرسشنامه تشخیص شخصیت اینیاگرام

۲۰۰۷

مبانی نظری ویژگی های شخصیتی