پرسشنامه شناسایی احتمال ریسک در عملیات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان دیاکون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شناسایی احتمال ریسک در عملیات توسط دیاکون (٢٠٠٤) ساخته شده است که دارای ٢٠ گویه می باشد. با توجه به اینکه این پرسشنامه ترجمه شده بوده، اطلاعاتی از روایی و پایایی بومی آن در دسترس نمی باشد. لذا روایی ظاهری و محتوایی این پرسشنامه توسط متخصصان موسسه راهبرد تأیید شده است و میزان پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آمده است. همچنین دیاکون (٢٠٠٤) روایی محتوایی و پایایی آن را با استفاده از روش آلفای کرانباخ مناسب اعلام کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری ریسک

مبانی نظری ریسک پذیری

پرسشنامه ریسک زنجیره تأمین

۱۳۹۲

پرسشنامه تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین لوازم خانگی

۱۳۹۳

پرسشنامه قدرت ریسک

۱۳۹۲

پرسشنامه تبعیت دارویی موریسکی - ۸ سؤالی

۲۰۰۸