پرسشنامه شهرت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان الهیاری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شهرت سازمانی توسطالهیاری (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٠ گویه می¬باشد. الهیاری (١٣٩١) در مطالعه¬ای روایی پرسشنامه ٠٨٩ به دست آورده است ومیزان پایایی به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه در مطالعه شکوه¬زاده (١٣٩٤)، ٠/٨٩ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰