پرسشنامه شهرت شرکت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان لای و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شهرت شرکت توسط لای و همکاران (٢٠١٠) تهیه و تنظیم شده است و در ایران توسط خطبه سرا (١٣٩٢) اعتباریابی شده است. در پژوهش خطبه سرا (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٩٢ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

مبانی نظری شهرت سازمانی

پرسشنامه رفتار غیرمسئولانه شرکتی و پاسخ مشتریان

۲۰۱۳

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت

۲۰۱۱

پرسشنامه اندازه شرکت

۱۳۹۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه عملکرد صادراتی در شرکت

۱۳۹۴

پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها

۱۳۹۲

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند در شرکت بیمه

۱۹۸۷

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

۲۰۱۰