پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۱۵
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان صلواتی و یکه یزدان دوست
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه طرح واره هاي درمانگر رابرت توسط صلواتی و یکه یزدان دوست (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٦ گویه است . در پژوهش صلواتي و يكه يزدان دوست (١٣٨٩) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ بالای ٠/٧٠ به دست آمده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

پروتکل گروه درمانگری شناختی – رفتاری نمونه برای اختلال‌های خوردن

پروتکل گروه ‌درمانگری اختلال وحشت‌زدگی همراه با هراس از مکان‌های باز

پروتکل درمانی در گروه‌ درمانگری شناختی- رفتاری مصرف مواد

پروتکل درمانی در گروه‌ درمانگری شناختی - رفتاری افسردگی

پروتکل درمانی در گروه‌درمانگری شناختی- رفتاری اختلال دوقطبی

پروتکل درمانی در گروه ‌درمانگری شناختی- رفتاری اختلال‌های افسردگی و هراس اجتماعی به‌صورت همبود