پرسشنامه عدالت زناشوئی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان بهمنی
مخفف MJQ
نام انگلیسی پرسشنامه Marriage Justice Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عدالت زناشويي، شامل ٢٦ سوال است و توسط بهمنی (١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است. اين پرسشنامه اقتباسي از چهار پرسشنامه حدود فعاليت و نقش (مايكلز و همكاران، ١٩٨٤)، ادراك انصاف بنجامين (٢٠٠٦)، ادراك عدالت و برابري در كارهاي خانگي فريسكو و ويليامز (٢٠٠٣) و پرسشنامه چند آيتمي ترامپسون و همكاران (١٩٨١) مي‌باشد. در مطالعه بهمنی (١٣٩٠) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٠ و براي خرده مقياس‌ها نيز پايايي آلفا به شكل جداگانه محاسبه شده كه در مولفه عدالت در تقسيم مسئوليت‌هاي خانواده ٠/٧٦؛ عدالت در تقسيم قدرت ٠/٨٢؛ عدالت در احترام به اطرافيان يكديگر ٠/٨١ و عدالت در توجه به نيازهاي يكديگر ٠/٨١ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد

۲۰۰۱

پرسشنامه رضایت زناشوئی اینریچ

۱۹۸۹

پرسشنامه عدالت ادراک شده بر نیات پس از خرید

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عدالت سازمانی

۲۰۰۱

پرسشنامه احساس عدالت اجتماعی

۱۳۹۰

پرسشنامه عدالت سازمانی

۱۹۹۳