پرسشنامه عزت نفس سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان پیرس و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عزت نفس سازمانی توسط پيرس، گاردنر، کومینگ و دان هام (١٩٨٩)، تهیه و تنظیم شده است که این پرسشنامه دارای ١٠ سوال می‌باشد . پيرس و همکاران (١٩٨٩) و تان و پنگ (١٩٩٧) به ترتیب پایایی پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را٠/٩١، ٠٠/٩٠به دست آورده اند . اعداد گزارش شده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳