پرسشنامه علاقه به یادگیری ریاضی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان شاهمرادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه علاقه به یادگیری ریاضی توسط شاهمرادی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٢ سؤال می¬باشد.شاهمرادی (١٣٩٣) در مطالعه¬ای پایایی پرسشنامه علاقه به یادگیری ریاضیرا با روش آلفای کرونباخ ٠/٧٥٦و روایی آن را با نظر ٥ نفر از اساتید دانشگاه و با روش سیگمای شمارشی ٠/٨٢ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری اضطراب ریاضی