پرسشنامه علاقه به یادگیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان شکوهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه علاقه به یادگیری توسط شکوهی (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١١ گویه می¬باشد. شکوهی(١٣٩١) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی پرسشنامه را ٠/٨٧ و ٠/٧١ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه علاقه به درس

۱۹۹۳

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

مبانی نظری یادگیری سازمانی