پرسشنامه عملکرد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان آکروش و المحمود
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط آکروش و المحمود (2010) تهیه و تنظیم شده است و شامل 9 گویه می­باشد. اروجی (1393) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 878/ 0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری عدالت سازمانی
مبانی نظری سکوت سازمانی
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی ۱۳۹۰
پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ۱۳۹۴
پرسشنامه عملکرد شغلی ۱۹۸۱
پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی ۲۰۰۳
پرسشنامه عملکرد مالی
پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)
پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)
پرسشنامه ساختارسازمانی