پرسشنامه عملکرد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان چادهری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط چادهری (٢٠١٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٥ گویه می¬باشد. چادهری (٢٠١٠) در مطالعه¬ای روایی پرسشنامه عملکرد سازمانی ٠/٨٢ به دست آورد. همچنین پایایی این پرسشنامه را ٠/٨٦ گزارش کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی