پرسشنامه عملکرد مالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان
مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده
پرسشنامه عملکرد سازمانی ۲۰۱۰
پرسشنامه عملکرد شغلی ۱۹۸۱
پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی ۱۳۹۴
پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)
پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)
پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند
عملکرد جنسی زنان (FSFI)
پرسشنامه موانع ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی