پرسشنامه عملکرد کارکنان در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان حسینی میرمحمدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد کارکنان در سازمان توسط حسینی میر محمدی (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٨ گویه می‏باشد. حسینی میر محمدی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه عملکرد کارکنان در سازمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ٠/٩٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان