پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط باتغییرنگرش های جنسیتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان صفوی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط باتغییرنگرش های جنسیتی توسط صفوی (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٣ گویه است. صفوی(١٣٩١) روایی پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط باتغییرنگرش های جنسیتی را ازنظرسازه ای و محتوایی بررسی و تأیید کرده است و روایی صوری آن به روش سیگمای شمارشی طبق نظر ٥ تن ازاساتیددانشگاه موردتاییدبوده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی