پرسشنامه عوامل ایجادکننده تأخیر در پروژه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه فاقد زیر مقیاس
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان زیدآبادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل ایجادکننده تأخیر در پروژه توسط زیدآبادی (١٣٩٤) ساخته شده و شامل ١٣ سوال است. زیدآبادی (١٣٩٤)، در تحقیق خود روایی صوری پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی با نظر ٥ تن از متخصصین این حوزه ٨٧/ ٠ بدست آورده است. زیدآبادی (١٣٩٤)، در تحقیق خود از ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه استفاده کرده است و پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٦٩٧/ ٠ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر در تأخیر و مدیریت پروژه

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت پروژه

۲۰۰۵

پرسشنامه نقش ابزارهای مدیریت زمان در کنترل پروژه

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر در کنترل زمان پروژه ها

۱۳۹۴