پرسشنامه عوامل ایجاد اشتغال

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان محمدی‌شیخ‌آبادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل ایجاد اشتغال توسط محمدی شیخ آباد (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ سوال می‌باشد. محمدی‌شیخ‌آباد (١٣٩١) و وکیلی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه عوامل ایجاد اشتغال را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٨ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اشتغال

پرسشنامه عوامل ایجادکننده تأخیر در پروژه

۱۳۹۴

پرسشنامه خوداشتغالی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

۱۳۹۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خوداشتغالی

۱۳۹۲

پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کاردانش

۱۳۸۶