پرسشنامه عوامل فرهنگ و ساختار سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان آذر پناه
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢٩ سوال درخصوص ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی می باشد که توسط آذرپناه (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است. ضريب پايايي كلي براي پرسشنامه عوامل ساختاری سازمان ٠/٨٢٥ و براي پرسشنامه عوامل فرهنگی سازمان ٠/٨٦٨ و از آنجائيكه هر چه عدد بدست آمده بيشتر از ٠/٧٥ باشد قابليت اعتماد بالاي پرسشنامه يا ابزار اندازه گيري را نشان مي دهد (سرمد، بازرگان و حجازي، ١٣٨٥).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری ساختار مالکیت

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی