پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان شعبانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی توسط شعبانی (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 30 گویه می­باشد. شعبانی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه جرایم مالیاتی

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

مبانی نظری نظام نگهداری منابع انسانی

پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد

۲۰۰۱

پرسشنامه نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی

۱۳۹۱

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای

۱۳۹۳

پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

۱۳۸۹

پرسشنامه نظام باورها (SBI-۱۵-R)

۱۹۹۸