پرسشنامه عوامل مؤثر در کنترل زمان پروژه ها

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه فاقد زیر مقیاس
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان زیدآبادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل مؤثر در کنترل زمان پروژه ها توسط زیدآبادی (١٣٩٤) ساخته شده و شامل ١٧ سوال است. زیدآبادی (١٣٩٤)، در تحقیق خود روایی صوری پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی با نظر ٥ تن از متخصصین این حوزه ٨٨/ ٠ بدست آورده است. زیدآبادی (١٣٩٤)، در تحقیق خود از ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه استفاده کرده است و پایایی کل آزمون را به روش آلفای کرونباخ ٨٣٦/ ٠ به دست آورده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی