پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان جوادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی شامل ١٩ سؤال می باشد که توسط جوادی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. سوالات عوامل فن آوری را از پرسشنامه استاندارد پیتی گرو و ویپ و عوامل نهادی را از پرسشنامه استاندارد دکتر ابراهیم رضایی ١٣٩٠ گرفته شده است. جوادی (١٣٩٣) ميزان ضريب اعتبار این پرسشنامه را از روش آلفاي کرونباخ ٠/٧٤٩ به دست آورده است. اين مقدار نشان دهنده آن است که در این پرسشنامه قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي خوبي برخوردار مي باشد. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز مورد تأیید قرار داده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰