پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه تجارت در بازارچه های مرزی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان شهنوازی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه تجارت در بازارچه های مرزی توسط شهنوازی (١٣٩٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٨ گویه می¬باشد.شهنوازی (١٣٩٤) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی را به ترتیب ٨٩/٠ و ٧٣/٠ اعلام کرد.