پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فوتبال

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۴
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان محمدزاده افخمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فوتبال توسط محمدزاده افخمی (١٣٩٤) تهیه شده و دارای ٦٤ سوال می‌باشد. محمدزاده افخمی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فوتبال را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. محمدزاده افخمی (١٣٩٤) ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های عوامل موثر بر توسعه فوتبال را از طریق ضریب آلفای به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه سنجش تاثیر ۶ عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید

۱۳۹۴

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

مبانی نظری آموزش و پرورش و توسعه

توسعه مقیاس خودسنجی

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی

۱۳۸۳

پرسشنامه توسعه‌سازمانی

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

۱۳۹۱

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه تجارت در بازارچه های مرزی

۱۳۹۴

پرسشنامه توسعه ورزشی

۱۳۹۱