پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان مجیدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده توسط مجیدی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ گویه می‏باشد. مجیدی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از٠/٧٠ درصد به دست آورده ااست. که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان

۲۰۱۱

پرسشنامه عوامل ایجادکننده تأخیر در پروژه

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی بر اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

۲۰۰۸

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران

گست

شاخص توصیف کننده شغل

۱۹۶۹

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)

۱۹۷۴