پرسشنامه غنی‌سازی شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۷۳
نویسندگان بصیریان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه غنی‌سازی شغلیتوسط بصیریان (١٣٧٣)، کوروشی (١٣٩١) و قربانی عربی (١٣٩٣) ساخته‌شده است و شامل ١٨ گویه می¬باشد. در پژوهش قربانی عربی (١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسطاساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. همچنین در پژوهش قربانی عربی (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا