پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان بیر و مونتا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت توسط بیر و مونتا (٢٠١٠)، تهیه و تنظیم شده است و مبتنی بر مدل خودتنظیمی عملکرد اجرایی ولز و ماتیوز (١٩٩٤.١٩٩٦) ، مدل فراشناخت اختلالات عاطفی ولز (٢٠٠٠،٢٠٠٩) و مدل فراهیجان نف (٢٠٠٣) می باشد. این پرسشنامه دارای ١٨ گویه می‏باشد. رحمانیان و واعظ موسوی (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه استاندارد فراشناخت و فراهیجان مثبت را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣ درصد به دست آورده اند، که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش مثبت نگری

پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری مثبت اندیشی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار سازمانی مثبت گرا

۲۰۰۷

پرسشنامه مثبت اندیشی

۱۹۸۸

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت

۱۳۹۱

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

۱۹۷۵

پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت‌گرا

۲۰۰۷