پرسشنامه فرهنگ اخلاقی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان تروینو و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فرهنگ اخلاقی توسط تروینو، بوترفیلد و مک کاب (١٩٩٨)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٥ گویه می‏باشد. تروینو و همکاران (١٩٩٨)، پایایی پرسشنامه فرهنگ اخلاقی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری هوش فرهنگی

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

۲۰۰۶

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

مبانی نظری هوش اخلاقی